Articles by Clio Stronk

26 juli 1581 – Plakkaat van Verlatinghe getekend door de Staten-Generaal

Het Plakkaat van Verlatinghe is een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis en de rol van de Vlaamse steden in het ontstaan van deze verklaring vergeten we dan ook graag. Dus daarom vandaag een korte geschiedenis van het leed van de Vlamingen en hun rol bij de opkomst van Nederland.


25 juli 1985 – acteur Rock Hudson maakt bekend dat hij AIDS heeft

In de Verenigde Staten heb je aids voor de bekendmaking van Rock Hudson en erna. Voor Hudson was aids onbespreekbaar en daarna kwam er geld en aandacht beschikbaar. In Nederland is er niet één groot icoon uit de kast gekomen met de mededeling dat hij/zij aids had, maar was er direct achter de schermen overleg en geld. De verschillen tussen de beide landen zijn groot, maar tegelijkertijd een aardige case study over hoe om te gaan met maatschappelijke problemen.


11 juli 1995 – Val van Srebrenica

20 jaar geleden werden meer dan 8000 Bosniakken vermoord door Bosnische Serviërs. De internationale gemeenschap is het erover eens dat dit nooit meer mag gebeuren, maar ondertussen wordt er veel te weinig gedaan om te voorkomen dat het ook echt niet meer kan gebeuren en dat komt onder andere doordat alle partijen een volstrekt eigen visie van de werkelijkheid hebben en door de bestuurlijke indeling die na de Dayton-akkoorden is ontstaan volstrekt gesegregeerd leven, waardoor ze geen of nauwelijks contact hoeven te hebben met hun voormalige buren.


5 juli 1917 – Einde aan het aardappeloproer van Amsterdam

Tijdens de Eerste Wereldoorlog braken er overal voedseloproeren uit. Maar toen Pieter Jelles Troelstra één dag na het einde van de oorlog de revolutie uitriep kregen mensen net weer vertrouwen in de toekomst. Mensen verdragen liever nog een beetje meer ellende dan dat ze kiezen voor onzekerheid. Dat Griekenland nu het plan van de EU heeft afgewezen geeft aan hoe hopeloos de situatie voor veel Grieken is.


28 juni 1969 – Stonewall rellen

In Amerika worden de Stonewall rellen gezien als het Rosa Parks-moment van de homorechtenbeweging, maar wat was de oorzaak en aanleiding van die rellen en wat waren de directe gevolgen?


26 juni 1936 Christiaan Snouck Hurgronje overleden

Christiaan Snouck Hurgronje bekeerde zich tot de islam om Mekka te kunnen bezoeken. Hij maakte een scheiding tussen de politieke islam en de religie islam. De politieke islam moest wat hem betreft met wortel en tak uitgeroeid worden, maar hij probeerde de Nederlandse regering, tevergeefs, te overtuigen van de noodzaak van godsdienstvrijheid, zelfbestuur en een einde aan de vernedering om zo Nederlands-Indië te kunnen behouden als kolonie.


20 juni 1837 – koning William IV sterft

De vader van William IV, George III, regeerde 60 jaar en zijn opvolgster Victoria zelfs 63 jaar. William zelf was maar 7 jaar koning, maar in die 7 jaar wist hij een groot deel van de puinhoop die zijn vader en broer achter hadden gelaten op te ruimen en het Hogerhuis te dwingen in te stemmen met sociale hervormingen waardoor de adel en de koning zelf een groot deel van hun macht verloren. Hij was dus zeker geen tussenpaus


7 juni 1654 – koning Lodewijk XIV gekroond

Lodewijk XIV was 72 jaar lang koning. Geholpen door zijn adviseurs werd Frankrijk het machtigste land van Europa, maar de doorgevoerde hervormingen keerden zich tegen de koning en brachten Frankrijk in grote problemen. Omdat hij alleen nog maar omringd was door jaknikkers kon de koning het tij niet meer keren. De koning ging ten onder aan zijn eigen successen.


1 juni 1901 – Invoering Ongevallenwet

De Ongevallenwet was de eerste sociale wet in Nederland. Lang ging iedereen ervan uit dat werkgevers het beste voor goede werkomstandigheden konden zorgen. Een parlementaire enquête in 1886-1887 bracht aan het licht dat werknemers in fabrieken onder afschuwelijke omstandigheden werkten en dat werkgevers het wel best vonden. De overheid besloot in te grijpen. Misschien is een nieuwe reality check geen slecht idee voor de regering?


31 mei 1819 – Walt Whitman geboren

Walter Whitman was een autodidact die begon als journalist. Hij staat bekend als de bard van de democratie en is bekend geworden door zijn werk “Leaves of Grass”. Hij wilde loskomen van de dominante Europese cultuur en onderzocht wat typisch Amerikaans was. Hij was één van de bekendste tegenstanders van de slavernij.